Byggnadslov

Ordförklaring

Tillstånd för att uppföra, bygga om, bygga till eller riva en byggnad. Omfattar även skyltar m.m. Tillståndet meddelas av kommunens byggnadsnämnd.

Kategorier

Byggnadsnämnd

Underkategorier

Situationsplan, Markplaneringsritning, Nybyggnadskarta