Byggnadsprisindex

Ordförklaring

Index som visar prisutvecklingen för likvärdiga nybyggda bostäder för att kunna göra jämförelser med andra bostadspriser.

Kategorier

Prisindex