Byggnorm

Ordförklaring

Regler som utfärdas av myndighet och innehåller föreskrifter rörande byggande.

Kategorier

Kommun, Byggnadsnämnd