Call option

Ordförklaring

Köpoption. En rätt att köpa en aktie till ett bestämt pris vid en viss tidpunkt.

Kategorier

Option