Centralort

Ordförklaring

Centralort benämns den ort, ofta den största tätorten och inte sällan en tidigare stad, i en kommun där huvuddelen av den kommunala administrationen finns.

Kategorier

Kommun