Checkkredit

Ordförklaring

Checkkonto som erbjuder innehavaren att handla på kredit och därigenom göra uttag i form av lån. Dessa måste i regel återbetalas inom en månad på samma sätt som ett kreditkort. Genom checkkredit får företag möjlighet att täcka sitt behov av rörelsekapital i vissa situationer.

Kategorier

Check