Controller

Ordförklaring

Person som arbetar med drift och utveckling av ekonomistyrning inom ett företag.

Kategorier

Ekonomistyrning