Corporate governance

Ordförklaring

Bolagsstyrning. En generell term som rör sättet på vilket rättigheter och skyldigheter med hjälp av regler är uppdelade mellan de olika bolagsorganen, speciellt ledningen och aktieägarna.

Kategorier

Bolagsstyrning