Covered call

Ordförklaring

Optionsstrategi som innebär utfärdande av köpoptioner då man äger underliggande aktier. Om aktien stiger till lösenpriset så blir man av med den till ett bra pris. Om aktien inte stiger till lösenpriset så har man tjänat pengar på premien på optionerna.

Kategorier

Option