DAF

Ordförklaring

Delivered at Frontier. Handelsterm. Innebär att risken övergår när säljaren gör godset tillgängligt för köparen vid angiven plats vid gränsen (oförtullat).

Kategorier

Incoterm