Dagkorrigering

Ordförklaring

Korrigering inom statistik för skillnader i antalet arbetsdagar mellan olika månader eller kvartal beroende på när helgdagarna infaller. Dagkorrigering används för att möjliggöra jämförelse av lönestatistik mellan olika tidsperioder.