Dagligvaror

Ordförklaring

Varor, ofta livsmedel eller hushållsartiklar som konsumenterna köper flera gånger i veckan.

Kategorier

Detaljhandel