Dagtraktamente

Ordförklaring

Den dagliga ersättning en arbetsgivare betalar för att täcka den anställdes ökade levnadskostnader vid tjänsteresor.

Kategorier

Traktamente