Databas

Ordförklaring

Strukturerad datorlagrad information.

Relaterade mallar

Checklista e-postmarknadsföring 2022