Daytrader

Ordförklaring

En person som dagligen handlar med värdepapper, ofta utgörande huvudinkomst för personen.

Kategorier

Börshandel