DDP

Ordförklaring

Handelsterm. Levererat förtullat. Risken övergår när säljaren gör godset tillgängligt för köparen vid angiven terminal.

Kategorier

Incoterm