Dealer

Ordförklaring

En handlare på en finansiell marknadsplats som regelbundet både köper och säljer tillgångar och är beredd att skapa en tvåsidig marknad.

Kategorier

Market maker, Börshandel