Debet

Ordförklaring

Den vänstra sidan på ett bokföringskonto, kontots tillgångs- eller kostnadssida.

Underkategorier

D/N