Debetsaldo

Ordförklaring

Summan av debiteringar större än summan av krediteringar, vid kreditsaldo gäller det omvända.