Debitera

Ordförklaring

Att påföra någon en kostnad för något. För kunden innebär det att en avgift tillkommer, tas ut på ett konto, eller sätts upp på en faktura. För bokföringen innebär det Att skriva in ett belopp på bokföringskontots vänstra sida, dess debetsida.

Relaterade mallar

Inkassokravbrev 2022

Betalningspåminnelse nr 1 2022