Debiteringsgrad

Ordförklaring

Debiterade timmar i förhållande till tillgängliga timmar. Förhållandet uttrycks i procent.

Kategorier

Nyckeltal