Decentralisering

Ordförklaring

Att sprida ut verksamheten på flera platser.

Kategorier

Centralisering

Underkategorier

Filial