Defekt

Ordförklaring

Brist, fel, skada.

Relaterade mallar

Kontaktlista korrigerande åtgärd produktsäkerhet 2023