Deflatera

Ordförklaring

Att dividera med ett visst index, en så kallad deflator. Det är vanligt att t.ex. löner deflateras med KPI.

Kategorier

Index, Deflator