Deflation

Ordförklaring

En sänkning av den allmänna prisnivån. Ökning av penningvärdet. Till skillnad från inflation blir pengarna vid deflation mer värda. Deflationens, och likaså inflationens orsaker varierar.

Kategorier

Köpkraft

Underkategorier

Deflatoriska åtgärder, Konsumentprisindex (KPI)