Deflator

Ordförklaring

Ett verktyg inom statistik som används för att justera ett mått så att det bättre kan jämföras, t.ex. går det att använda en deflator för att justera för inflation.

Kategorier

Statistik

Underkategorier

Deflatera