Degressiv avskrivning

Ordförklaring

Avskrivningar som är större i början av en tillgångs livslängd än i slutet.

Kategorier

Avskrivning