Delaccept

Ordförklaring

Godkännande av växel som inskränks till en del av växelsumman.