Delad entreprenad

Ordförklaring

I en utförandeentreprenad delar flera entreprenörer på entreprenaden och är underställda byggherren som har ingått ett avtal om underentreprenad med beställaren.

Kategorier

Byggentreprenad