Delat betalningsansvar

Ordförklaring

När betalningen av t.ex. ett lån delas mellan två eller flera gäldenärer.

Kategorier

Delat ansvar