Delegation

Ordförklaring

En delegation är ett speciellt sammansatt organ som har givits en särskild beslutanderätt i en eller flera frågor.

Kategorier

Delegera