Delegera

Ordförklaring

Vidarebefordra ansvar. Genom delegation överflyttas vissa arbetsuppgifter och därmed befogenhet. I regel sker delegation från en högre till en lägre nivå i en organisation men kan även ske horisontellt.

Kategorier

Befogenhet

Underkategorier

Delegering, Delegation

Relaterade mallar

Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2022

Delegeringshandling arbetsmiljö 2022