Delegering

Ordförklaring

Se delegera.

Kategorier

Delegera