Delivered at frontier

Ordförklaring

DAF. Incoterm. Fraktvillkor som innebär att det är säljaren som svarar för transporten av godset fram till gränsen.

Kategorier

Incoterm