Delkonossement

Ordförklaring

Dokument utfärdat av leverantören som meddelar att godsets är avsänt och kan mottagas mot att konossementet (dokumentet) överlämnas.