Demokrati

Ordförklaring

Folkstyre.

Underkategorier

Absolut majoritet