Demonstrationsfrihet

Ordförklaring

En grundlagsskyddad frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats. För detta krävs dock anmälan i förväg.