Demurrage

Ordförklaring

Försening. En term som på det logistiska området innebär att kompensation ska betalas av befraktaren, avlastaren eller mottagaren, per dygn eller pro rata, för fördröjningar utöver vad som står i fraktkontraktet.