Denuntiation

Ordförklaring

Underrättelse. Används i olika sammanhang for att underrätta sin motpart om t.ex. ett ändrat äganderättsförhållande.

Kategorier

Äganderätt

Relaterade mallar

Pantavtal _Detaljerat_ - Aktier 2022

Pantavtal _Detaljerat_ - Lös egendom 2022