DEO

Ordförklaring

Delivered Ex Quay. Handelsterm. Levererat på kaj förtullat. Innebär att risken övergår när säljaren efter förtullning gör godset tillgängligt för köparen på kajen vid angiven lossningshamn.

Kategorier

Incoterm