Depositionsavtal

Ordförklaring

Avtal om att ett föremål av en person lämnas i förvar hos annan.

Kategorier

Deposition

Relaterade mallar

Depositionsavtal (Aktier) 2022