Derivatinstrument

Ordförklaring

Finansiellt instrument vars värde är beroende av en annan underliggande vara. Ett syfte med derivatinstrument är att hantera kurs- och ränterisker men de används även för spekulation. Vanliga derivatinstrument är optioner, terminer och swappar.

Kategorier

Hedgingavtal

Underkategorier

Ränteswap, Termin, Derivat, Option, Löptid