Derogation

Ordförklaring

Avtal om att tvist skall upptas vid annan domstol än den lagen utpekar.

Kategorier

Internationell privat- och processrätt, Allmän förvaltningsdomstol