DES

Ordförklaring

Delivered Ex Ship. Handelsterm. Risken övergår när säljaren faktiskt gör godset tillgängligt för köparen ombord på fartyget vid lossningshamnen.

Kategorier

Incoterm