Desinformation

Ordförklaring

Medvetet förvanskad eller felaktig information som har till syfte att påverka en mottagare i en bestämd riktning.

Kategorier

Information

Relaterade mallar

Checklista krisstöd brottsmisstanke 2022