Destinationsprincipen

Ordförklaring

Principen om att mervärdesskatt, dvs. moms, ska redovisas i det land dit varorna transporteras.

Kategorier

Mervärdesskatt (moms)