Det egna kapitalets andel av sysselsatt kapital

Ordförklaring

Beräknas: Eget kapital / Sysselsatt kapital

Kategorier

Eget kapital