Detaljhandel

Ordförklaring

Handel där varor kan köpas enskilt, till skillnad från partihandel. Detaljhandeln är framför allt inriktad på konsumenter medan partihandeln är inriktad mot företag.

Kategorier

Handel, Distribution

Underkategorier

Dagligvaror, Fackhandel