Detaljplanekarta

Ordförklaring

Juridiskt bindande handling som anger vad som gäller inom hela det område detaljplanen omfattar.

Kategorier

Primärkarta, Detaljplan