Devalveringscykel

Ordförklaring

En cykel där hög inflation tvingar fram upprepade devalveringar och snabbt urholkar dem igen.

Kategorier

Inflation

Underkategorier

Cykel